Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός. Μάθετε περισσότερα.

Πολιτική Απορρήτου Ιστοχώρου

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο.

Εμπιστευτικότητα

Η πολιτική μας επί της εμπιστευτικότητας δηλώνει ξεκάθαρα ότι, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία θα υποβάλετε σε εμάς είναι σωστά και ακριβή. Συμφωνείτε επίσης και αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο που θα καταπατεί τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας ούτε και θα μεταδίδει οποιοδήποτε υιό ή να στέλλει οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο είναι βλαβερό ή να την χρησιμοποιήσετε παράνομα για την κυκλοφορία διαφημιστικού η/και προωθητικού υλικού (γνωστών ως spam). Εάν τέτοιες απαγορευμένες ενέργειες εντοπιστούν, η Εταιρεία θα τις καταγγείλει άμεσα στις κρατικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα επιφυλάξει τα νομικά της δικαιώματα εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή νομικής οντότητας που μπορεί να αποδειχτεί ότι ευθύνεται για την χρήση τέτοιων παράνομων και κακόβουλων πρακτικών.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

Δεν είναι απαραίτητο να παρέχετε πληροφορίες άμεσα στον ιστοχώρο. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του ιστοχώρου, όπως κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, μπορεί να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Δελτίο Ενημέρωσης, Κρατήσεις, Άλλες Εγγραφές & Αιτήσεις

Όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ρητά ότι τα δεδομένα αυτά είναι αληθή, ακριβή, ορθά και επικαιροποιημένα. Επίσης, δηλώνετε ότι διαθέτετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση ώστε να παρέχετε αυτά τα δεδομένα σε εμάς. Τέλος μας δίνετε την συγκατάθεση σας για τον σκοπό που μας τα δίνετε και συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου.

Δελτίο Ενημέρωσης

Όταν μας παρέχετε τα στοιχεία σας για το Δελτίο Ενημέρωσης (ή διαγωνισμούς ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες) τότε μας δίνετε την συναίνεσή και την συγκατάθεση σας, για να σας ενημερώνουμε στο κινητό ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ενημερωτικό/διαφημιστικό υλικό σχετικά με τις προσφορές και τις υπηρεσίες της εταιρείας μας.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον ιστοχώρο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

  • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
  • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
  • είδος συσκευής (φορητός υπολογιστής, smartphone, tablet ),
  • γλώσσα επικοινωνίας και περιοχή,
  • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
  • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies.

Οι λόγοι που χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές στον ιστοχώρο μας είναι για το μετριασμό των κινδύνων καθώς και την πρόληψη της απάτης ή κακόβουλης ενέργειας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε στο ηλ. ταχυδρομείο ή/και στο κινητό ενημερώσεις για προσφορές και νέες υπηρεσίες.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θα χρειαστεί περισσότερο από έξι μήνες για να εφαρμοστεί. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με αποστολή αίτησης στα γραφεία της εταιρείας μας.

Η Εταιρεία συμφωνεί και συναινεί ότι δεν θα αποκαλύψει σε κανένα άτομο ή οντότητα τα δικά σας προσωπικά δεδομένα και ότι θα τα χειριστεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιούνται μόνο από την εταιρεία μας και δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Στατιστική Ανάλυση

Με τα δεδομένα που συλλέγουμε, μπορούμε να εξάγουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο μας έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Η προσωπική ταυτότητα του επισκέπτη δεν μπορεί να εξακριβωθεί από αυτές τις πληροφορίες.

Cookies και άλλες τεχνολογίες

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται αυτόματα μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies πιο κάτω.

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Γενικά Δικαιώματα Επισκεπτών/Πελατών με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (“GDPR”)

Δικαίωμα Πρόσβασης

Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί να ενημερωθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία για αυτόν.

Δικαίωμα Διαγραφής

Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του.

Φορητότητα Δεδομένων

Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων με υποβολή αίτησης στο ηλ. ταχυδρομείο της εταιρείας.

Δικαίωμα επικαιροποίησης, διόρθωσης ή περιορισμού Προσωπικών Δεδομένων

Ο επισκέπτης/πελάτης μπορεί να ενημερώσει τα προσωπικά του δεδομένα ή να ζητήσει τη διόρθωση οποιωνδήποτε ελλιπών προσωπικών δεδομένων ή τον περιορισμό δεδομένων, με την υποβολή αιτήματος στο ηλ. ταχυδρομείο της εταιρείας ή τηλεφωνικώς.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία κρατούνται , συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) (‘ΓΚΠΔ’) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σημείωση: Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς τους ιστοχώρους των συνεργατών, πελατών μας ή τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε σύνδεσμο από αυτούς τους ιστοχώρους, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία ενδέχεται να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

COOKIES

Τι είναι Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας όταν επισκεφθείτε κάποιο ιστοχώρο. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρέχεται στους επισκέπτες πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην συσκευή σας με κανένα τρόπο.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Η χρήση cookies στον ιστοχώρο μας αποσκοπεί στην καλύτερη εμπειρία πλοήγησης του επισκέπτη στον ιστοχώρο μας και στην παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων ώστε να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.

Μέσω των cookies μπορούμε να εξάγουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο μας έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του επισκέπτη από αυτές τις πληροφορίες.

Τύποι και Κατηγορίες Cookies

Υπάρχουν δύο τύποι cookies, τα persistent cookies και τα session cookies.

Τα session Cookies λήγουν και δεν έχουν πλέον καμία επίδραση όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας. Τα persistent Cookies παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε ή να λήξουν.

Οι δύο τύποι cookies μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες:

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστοχώρο να θυμάται τις επιλογές που κάνατε (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να σας παρέχει βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες δυνατότητες.

Cookies επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες σε μορφή που δεν επιτρέπουν τον άμεσο συσχετισμό με συγκεκριμένο άτομο. Αυτά τα δεδομένα συμβάλλουν στη βελτίωση του ιστοχώρου εντοπίζοντας τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες κατά την επίσκεψή τους και λαμβάνοντας ενημέρωση για τις σελίδες που επισκέφτηκαν.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών. Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψη σας σε μια ιστοσελίδα και μοιράζονται τις πληροφορίες αυτές με άλλα κανάλια μάρκετινγκ.

Απενεργοποίηση των cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies στη συσκευή σας. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιες λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο.

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Καράκουμη 8,
2540 Δάλι,
Λευκωσία, Κύπρος

Τ.Θ 12550
2250
Λατσιά, Κύπρος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: +357 22486996

Φαξ: +357 22486579

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα - Πέμπτη
7:30-16:00
Παρασκευή
7:30-14:30

Αποδοχή
Απόρριψη
Ο ιστοχώρος μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας και για λόγους ασφάλειας. Με την παραμονή σας εδώ συμφωνείτε με την χρήση των απολύτως αναγκαίων cookies. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies για που είναι για διαφημιστικούς λόγους. Περισσότερες Πληροφορίες